Нашите вятърни паркове в

Австрия

местоположениеместоположение ИнвестицииИнвестиции номинален капацитетпроизводителност годишно производствогодишен прод.  
Dürnkrut I 5 10,25 MW 23,8 Mio. kWh
Dürnkrut II 4 12,75 MW 29,6 Mio. kWh
Hipples II 2 4 MW 11,3 Mio. kWh
Kreuzstetten I 10 20 MW 50,4 Mio. kWh
Kreuzstetten II 2 4 MW 9,5 Mio. kWh
Kreuzstetten III 1 2 MW 4,9 Mio. kWh
Kreuzstetten IV 7 22,4 MW 65,9 Mio. kWh
Poysdorf-Wilfersdorf I 9 18 MW 44,3 Mio. kWh
Poysdorf-Wilfersdorf II 5 10 MW 23,9 Mio. kWh
Poysdorf-Wilfersdorf III 8 25,6 MW 70,3 Mio. kWh
Poysdorf-Wilfersdorf V 4 16,8 MW 46,7 Mio. kWh
Rannersdorf I 4 8 MW 18,4 Mio. kWh
GHW Rannersdorf II 6 19,02 MW 48 Mio. kWh
Simonsfeld I 2 1,2 MW 2,1 Mio. kWh
Simonsfeld II 3 9,6 MW 27,5 Mio. kWh
Steiglberg 1 2 MW 3,3 Mio. kWh
Steinberg-Prinzendorf II 6 12 MW 32 Mio. kWh
Steinberg-Prinzendorf III 10 40,8 MW 110 Mio. kWh
общо 75 180,5 MW 485,3 Mio kWh  

Нашият вятърен парк в

България

местоположениеместоположение ИнвестицииИнвестиции номинален капацитетпроизводителност годишно производствогодишен прод.  
Neykovo 2 4 MW 10,8 Mio. kWh
общо 2 4 MW 10,8 Mio kWh