O & M Simonsfeld EOOD

О енд М Симонсфелд ЕООД е създадена през 2009 г. като дъщерна фирма на австрийската фирма майка Windkraft Simonsfeld AG, за да обслужва собственият и вятърен парк-ВП Нейково4MW.  Едновременно с това нашата фирмата започва да облужва и оперира проектите и на останалите големи австрийски компании и инвеститори в България това са  REIFFEISEN REE (ВП Каварна 32MW), VERBUND (ВП Могилище Запад 16MW), KELAG (ВП Балчик 10MW),ЕВН България Ренюабълс ЕООД  (ВП Българево 16MW). Така О енд М Симонсфелд ЕООД става един от най-големите оператори в България на вътърни паркове.