Нашият екип е висококвалифициран. Имаме дългогодишен ипит в сферата на вятърната енергия и експлоатацията на вятърни турбини. Екипът ни работи изцяло по стандартите,  стратегии за развитие на Windkraft Simonsfeld AG, и добрите практики във вятърната индустрия.