Services we provide

О енд М Симонсфелд ЕООД извършва цялостен мениджъмънт на вятърни паркове. Който включва: оперативно и техническо обслужване, превантивна поддръжка на съоръженията, 24/7 мониторинг, поддръжка, обслужване и опериране на спомагателните електрически съоръжения, поддръжка на съпътстващата инфраструктура, изготвяне на доклади, анализи и консултантски дейности към клиентите.