Нашият вятърен парк в

България

местоположениеместоположение ИнвестицииИнвестиции номинален капацитетпроизводителност годишно производствогодишен прод.  
Neykovo 2 4 MW 10,8 Mio. kWh
общо 2 4 MW 10,8 Mio kWh