Visuelle Assistenzsoftware öffnen. Mit der Tastatur erreichbar über ALT + 1 - Eye-Able Logo

Издателско каре

Енергивенде Плац 1
2115 Ернстбрун
Австрия

Работно време: Пон. - четв.: 8:00 - 16:00 h
             петък: 8:00 - 12:00 h

Тел.   +43 2576 3324
Факс  +43 2576 3635

office@wksimonsfeld.at
www.wksimonsfeld.at

 

Седалище Ерстбрун, Австрия
Сфера на дейностПроизводство на енергия от възобновяеми източници, по-конкретно придобиване, изграждане, експлоатация, поддръжка и експлоатация на централи за възобновяема енергия, както и всички услуги в тази връзка,

Правна форма
Акционерно дружество

Управителен съвет: Маркус Винтер, Александер Хохауер
Надзорен съвет: Маг. Щефан Ханч (председател), дипломиран инженер Дитер Пфайфер (зам. Председател), д-р Урсула Нерер, маг. Гудрун Хаузер-Цоубек, Вернер Хаас, маг. Петер Молнар, дипломиран инженер Мартин Крил

Фирмен регистър
FN  330533 d , Областен съд Корнойбург

UID-NrATU
65159614

Политика на уебсайта (”редакционна политика”):
Информация за компаниите и проектите на Уиндкрафт Симонсфелд АГ, нейните дъщерни дружества и за бъдещия пазар на възобновяеми енергийни източници.

Авторско право
Информацията на този уебсайт е предоставена добросъвестно и от източници, които се считат за надеждни. Ние не носим отговорност за точността на информацията на този уебсайт, нито за нейната пълнота и достоверност, и от нея не могат да се правят никакви твърдения. Уиндкрафт Симонсфелд АГ не поема никаква отговорност пред лица или компании относно използването или надеждността на информацията и мненията, представени на този сайт.

Уиндкрафт Симонсфелд АГ не представлява други уебсайтове, до които може да се стигне чрез този уебсайт, и следователно не поема никаква отговорност за съдържанието и използването на тези уебсайтове или съдържащата се в тях информация. Уиндкрафт Симонсфелд АГ не носи отговорност пред никого за каквато и да е форма на загуба или щета, произтичаща от използването или разчитането на каквато и да е информация, предоставена на такъв уебсайт.