Visuelle Assistenzsoftware öffnen. Mit der Tastatur erreichbar über ALT + 1 - Eye-Able Logo

Портфолио

О енд М Симонсфелд ЕООД е създадена през 2009 г. като дъщерна фирма на австрийската фирма майка Windkraft Simonsfeld AG, за да обслужва собственият и вятърен парк-ВП Нейково4MW.  Едновременно с това нашата фирмата започва да облужва и оперира проектите и на останалите големи австрийски компании и инвеститори в България това са  REIFFEISEN REE (ВП Каварна 32MW), VERBUND (ВП Могилище Запад 16MW), KELAG (ВП Балчик 10MW),ЕВН България Ренюабълс ЕООД  (ВП Българево 16MW). Така О енд М Симонсфелд ЕООД става един от най-големите оператори в България на вътърни паркове.

През 2023 г. О енд М Симонсфелд беше влято в Уиндкрафт Симонсфелд БГ, което допринася за прозрачния и професионален подход за поддръжка и обслужване на нашите клиенти.

Услуги, които предоставяме

Уиндкрафт Симонсфелд ЕООД извършва цялостен мениджъмънт на вятърни паркове, който включва: оперативно и техническо обслужване, превантивна поддръжка на съоръженията, 24/7 мониторинг, поддръжка, обслужване и опериране на спомагателните електрически съоръжения, поддръжка на съпътстващата инфраструктура, изготвяне на доклади, анализи и консултантски дейности към клиентите.

Екип

Нашият екип е висококвалифициран. Имаме дългогодишен ипит в сферата на вятърната енергия и експлоатацията на вятърни турбини. Екипът ни работи изцяло по стандартите,  стратегии за развитие на Уиндкрафт Симонсфелд, и добрите практики във вятърната индустрия.