Visuelle Assistenzsoftware öffnen. Mit der Tastatur erreichbar über ALT + 1 - Eye-Able Logo

Уиндкрафт Симонсфелд

с впечатляващи параметри

Нашият бизнес модел

Всичко на едно място

Windkraft Simonsfeld AG обслужва целия жизнен цикъл на вятърния парк – от разработването на проекта, през управлението на техническата експлоатация, до производството и продажбата на електроенергия.

Сфери на дейност

Основни сфери на дейност

Уиндкрафт Симонсфелд

Ние въплъщаваме отговорността