Tiráž

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1
2115 Ernstbrunn
Rakúsko

Tel.  +43 2576 3324
Fax  +43 2576 3635

office@wksimonsfeld.at
www.wksimonsfeld.at

Sídlo spoločnosti
Viedeň, Rakúsko

Rozsah podnikania
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, najmä kúpa, budovanie, prevádzkovanie, údržba a zhodnocovanie zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a všetky súvisiace služby,

Právna forma
Akciová spoločnosť

Predseda predstavenstva: Martin Steininger

Dozorná rada: Mag. Stefan Hantsch (predseda), DI (FH) Dieter Pfeifer (podpredseda), Mag. Gudrun Hauser-Zoubek, Dr. Ursula Nährer, Mag. Peter Molnar, DI Martin Krill, Werner Haas

Obchodný register
FN  330533 d, LG Korneuburg

IČ DPH
ATU 65159614

Zameranie internetovej stránky („línia stránky“):
Informácie o spoločnosti Windkraft Simonsfeld AG a o perspektívnom trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Autorské práva
Informácie na tejto internetovej stránke boli zverejnené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a pochádzajú zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. Za presnosť informácií uvedených na tejto internetovej stránke alebo za ich úplnosť a férovosť neručíme a nemožno z nich odvodzovať nijaké nároky. Spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG nijako neručí vo vzťahu k osobám alebo firmám za použitie alebo spoľahlivosť informácií a názorov zverejnených na tejto stránke.

Spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG nereprezentuje iné internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom tejto internetovej stránky, a teda ani nijako neručí za obsah a použitie takýchto stránok alebo v nich obsiahnutých informácií. Spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG neručí za akúkoľvek formu straty alebo škody, ktorá môže vzniknúť použitím alebo spoľahnutím sa na informácie poskytnuté na takejto internetovej stránke.

Návrh a grafická úprava
KOMO Wien | www.komo.at

Realizácia
Bernhard Vitzthum – www.intervis.org

Redakcia
Roman Gepp