Visuelle Assistenzsoftware öffnen. Mit der Tastatur erreichbar über ALT + 1 - Eye-Able Logo

Zodpovednosť

Verejnoprospešná bilancia

Spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG je prvou akciovou spoločnosťou v Rakúsku, ktorá zverejnila verejnoprospešnú bilanciu. Táto vyhodnocuje, do akej miery podnik prispieva k spoločnému blahu, teda k celkovému prospechu komunity. Zohľadňujú sa pritom ekologické, sociálne a ekonomické aspekty.

Zodpovednosť

Kódex správania

Zachovanie základných etických a právnych hodnôt je pre nás veľmi dôležité. Preto sme vypracovali a zverejnili kódex správania pre zamestnancov. Kódex správania spoločnosti Windkraft Simonsfeld zahŕňa témy, ako je korupcia, peňažné výhody a objasnenie firemnej politiky nulovej tolerancie v prípade pochybenia v oblasti ľudskej dôstojnosti.

Zodpovednosť

Elektromobilita

Mobilita šetrná ku klíme je jednou z najväčších výziev budúcnosti. Preto podporujeme elektromobilitu našich zamestnancov a rozširovanie elektromobility v regióne Weinviertel.

Zodpovednosť

Energeticky pozitívna kancelárska budova

Sídlom našej spoločnosti, postaveným v roku 2014, je prvá komerčná energeticky pozitívna kancelárska budova v Dolnom Rakúsku. Integrovaný fotovoltický systém pokrýva energetickú spotrebu budovy.

Zodpovednosť

Rozhovory o budúcnosti

O veľkých globálnych otázkach diskutujeme na regionálnej úrovni Tak ako s odborníkmi, tak aj s verejnosťou diskutujeme podľa možností priamo na mieste alebo online.

Zodpovednosť

Nikaragua

Spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG v spolupráci so spoločnosťou HTL Braunau už mnoho rokov podporuje realizáciu energetických projektov na globálnom Juhu. V Nikarague sa okrem iného na novom kurze zaúčajú „technici v oblasti obnoviteľných zdrojov energie“.

Zodpovednosť

Uganda

V Ugande sme podporili výstavbu FV systémov na výrobu elektrickej energie pre školu a nemocnicu.

Zodpovednosť

Bolívia

V Bolívii sme podporili projekt na výrobu solárnej tepelnej energie, ako aj teoretickú a praktickú odbornú prípravu technikov v oblasti solárnej energie.