Visuelle Assistenzsoftware öffnen. Mit der Tastatur erreichbar über ALT + 1 - Eye-Able Logo

Kto je WKS Energia I s.r.o.?
WKS Energia I s.r.o. je spoločnosť, ktorá na Slovensku buduje veterné a slnečné elektrárne. Naša firma bola založená v roku 2020 ako dcérska spoločnosť rakúskej spoločnosti Windkraft Simonsfeld AG. Spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG patrí k najskúsenejším firmám v oblasti vývoja a prevádzky veterných elektrární v Rakúsku. Sídlo spoločnosti, ako aj väčšina veterných elektrární, sa nachádza na západnom brehu rieky Morava v regióne „Weinviertel“ v Rakúsku, ktorý susedí so Záhorím.

Kde na Slovensku vyrábame elektrickú energiu?
Od roku 2015 vyrábame na Slovensku solárnu elektrickú energiu. Naša fotovoltická elektráreň sa nachádza v Poltári na strednom Slovensku. Za jeden rok s priemerným množstvom slnečného žiarenia tu vyrobíme toľko elektrickej energie, koľko ročne spotrebuje 350 slovenských domácností.

Prečo plánujeme na Slovensku veterné elektrárne?
Vietor nemá hranice. Už viac ako 20 rokov prevádzkujeme veterné elektrárne v regióne medzi riekami Morava a Dyje. Tieto skúsenosti by sme teraz chceli využiť aj na Slovensku. Hľadáme na Slovensku lokality, ktoré sú vhodné na výrobu elektrickej energie z vetra. Európska únia a Slovensko sa pred niekoľkými rokmi v Paríži zaviazali, že pri výrobe elektrickej energie prejdú na technológie s nízkymi emisiami. Výroba čistej elektrickej energie z vetra a slnka sa má preto rozšíriť.

Akáje filozofia našej spoločnosti?
Naše projekty realizujeme v súčinnosti s dotknutými obyvateľmi a obcami. Týmto spôsobom prichádzame čo najskôr do kontaktu s účastníkmi projektu . Komunikácia a výmena názorov s miestnym obyvateľstvom sú dôležitým faktorom úspechu pri našej práci. Vyvíjame veterné parky s modernými a účinnými zariadeniami. Takto dokážeme efektívne využiť potenciál danej lokality a potrebujeme len malý počet elektrární na to, aby sme vyrobili veľké množstvo elektrickej energie.

Ako podporujeme regionálnu ekonomiku?
Pri získavaní pozemkov uprednostňujeme nájomné zmluvy, vďaka čomu profitujú z našich projektov aj vlastníci pozemkov. V rámci vývoja projektov prispievame aj k vytváraniu pracovných miest, a to tým, že do nich zapájame aj miestnych obyvateľov a firmy. V danom regióne premieňame energiu vetra na elektrickú energiu, čím prispievame k miestnemu vytváraniu pridanej hodnoty. V obciach, v ktorých pôsobíme, sme dôležitým partnerom pre združenia a projekty v prospech obyvateľstva.

Kto je spoločnosť Windkraft Simonsfeld?
Spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG prevádzkuje 75 veterných elektrární v Rakúsku a dve v Bulharsku. V roku 2020 sme vyrobili 499 miliónov kilowatthodín elektrickej energie. Toto množstvo elektrickej energie zodpovedá ročnej spotrebe cca 125 000 domácností. Sídlo našej spoločnosti sa nachádza v obci Ernstbrunn s 3 000 obyvateľmi, ktorá leží v regióne Weinviertel. Je to región na západnom brehu rieky Moravy, ktorý susedí so Záhorím.

Vďaka svojej 25-ročnej histórii disponuje spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby elektrickej energie z vetra a v oblasti prevádzkovania a vývoja  veterných elektrární v Rakúsku a Bulharsku. Okrem toho realizujeme veterné parky na Slovensku, vo Francúzsku a v Rumunsku. Webová stránka.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.wksimonsfeld.at

Komu patrí spoločnosť Windkraft Simonsfeld?
Vďaka našim vlastníkom je naša spoločnosť výnimočná: Spoločnosť Windkraft Simonsfeld je akciová spoločnosť, ktorá nie je kótovaná na burze. Naša spoločnosť patrí 2 200 ľuďom, ktorí investovali do výroby elektrickej energie z vetra. Každý rok dostanú svoj podiel z vyplateného ročného zisku a okrem toho profitujú z príležitosti na zvýšenie hodnoty svojich akcií. Väčšina investorov pochádza z regiónu, v ktorom fungujú naše veterné elektrárne. Väčšina z nich žije v Rakúsku. K našim spoluvlastníkom patria však aj akcionárky a akcionári z Nemecka, Česka a Slovenska.

Ako vyzerá podnikateľský model spoločnosti Windkraft Simonsfeld?
Vyvíjame projekty, zadávame ich na realizáciu, staráme sa o technickú prevádzku zariadení a predávame vyrobenú elektrickú energiu.