Spoločnosť
Windkraft Simonsfeld

v pôsobivých číslach

Windkraft Simonsfeld AG

Žijeme zodpovedne

Náš podnikateľský model

Všetko z jedného zdroja

Spoločnosť Windkraft Simonsfeld AG zabezpečuje celý životný cyklus veterného parku – od vývoja projektu a technického riadenia až po výrobu a predaj elektrickej energie.

Oblasti podnikania

Hlavné oblasti podnikania